juli 2, 2023 Admin

Hvad skal der til, for at børn med autisme visiteres til et specialiseret skoletilbud? Hvordan trives inkluderede børn? Og hvad betyder skoletilbuddet for deres fremtid?

Det er de tre store spørgsmål, som Center for Autisme har undersøgt i en ny inklusionsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at skabe viden om, hvordan det så ud med inklusionen før inklusionsloven, og viden om, hvordan det går ude i skolerne lige nu.

Undersøgelsen viser, at autistiske børn tidligere gik i en specialiseret skole hvis de havde et moderat til højt støttebehov. I dag bliver de samme børn inkluderet i en almen klasse i folkeskolen. Det giver store udfordringer for både familier og skoler.

”Med så store ændringer på skoleområdet som inklusionsloven, så burde den bygge på viden om børn med autisme i skolen, men det gjorde den ikke. Nu kan vi se, at der med inklusionen vil være flere børn med store belastninger i almene klasser, end tidligere. Det giver store udfordringer og kræver flere ressourcer til skolerne. Samtidig hørte vi fra børnene selv, at dem i specialiserede tilbud trives bedre, da de oftere føler sig som en del af et fællesskab,” siger Lennart Pedersen chefpsykolog ved Center for Autisme.

I det faglige kompas har vi 2 specialiserede undervisere ansat.

Efter mange års erfaring med autismegrupper med forældre, samtaler med skoler og børn/unge med disse dianogser, er der et stigende behov for at inkludere denne målgruppe i folkeskolen. Dette er ikke en nem opgave. Det kræver forståelse og opkvalificering af medarbejderne i skoler eller lign. Vi tilbyder forløb til at blive klædt på til at varetage denne målgruppe – samt evt. kurser efterfølgende. Et forløb er sat til 6-8 gange over 6-8 mdr.