Hvem er det faglige kompas

Jeg er ambitiøs fagspecialist, der efter mere end 25 år i feltet med udsatte mennesker, har valgt at opstarte Det faglige kompas. Jeg brænder for at gøre en forskel for udsatte børn, unge og familier. Jeg har selv arbejdet i specialområdet i mange år, lavet projekter for udsatte unge, etableret drengegruppe, siddet i LMU/CMU udvalg som næstformand i kommuneregi, deltaget i §115 møder i mange år med SSP og politi, været ledende koordinator for eksternt ansatte i kommuneregi i 8 år og er nu fungerende leder og behandlingsansvarlig for en målgruppe af de mest udsatte børn, unge og familier.

Min tilgang og uddannelse indenfor det faglige felt er systemisk narrativ, med en løsningsfokuseret tilgang. Jeg har en pædagogisk baggrund og har taget kurser/uddannelse i at arbejde med traume, diagnoser, m.m. Sidste år afsluttende jeg mit speciale i diplom i ledelse. Jeg er i gang med et internt forløb om miljøterapi og mentalisering, som afsluttes om 2,5 år.

Hos det faglige kompas bestræber vi efter at være tilgængelige.

Det betyder at:

 • Vi oplyser om, hvornår vi medarbejdere kan træffes
 • Vi besvarer alle henvendelser, og viser at vi har tid til at hjælpe
 • Vi sikrer at borgeren får en hurtig kontakt til den rette medarbejder
Hos det faglige kompas bestræber vi efter at være tydelige.

Det betyder at:

 • Vi anvender et sprog, der er klart og præcist, både mundtligt og skriftligt
 • Vi informerer borgeren om, hvad der er formålet med et møde, hvor og hvornår det finder sted, hvem der deltager og hvilken forberedelse der forventes, samt hvornår der kan forventes svar
 • Vi oplyser altid, hvem der er afsender af et brev, og hvem der kan kontaktes
 • Vi stiler efter et højt informationsniveau
Hos det faglige kompas bestræber vi efter at være professionelle.

Det betyder at:

 • Vi har faglig viden og kompetencer i forhold til de opgaver vi løser
 • Vi ser, hører og tager borgeren alvorligt
 • Vi er godt forberedt, sætter rammer og er samarbejdsorienterede
 • Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger og er løsningsorienterede
 • Vi reflekterer over, om vi løser opgaven på den bedste måde
Hos det faglige kompas bestræber vi efter at have en god dialog med borgeren.

Det betyder at:

 • Vi møder borgeren med respekt og er nærværende
 • Vi anvender et sprog, der er forståeligt for borgeren
 • Vi inddrager borgeren med udgangspunkt i deres ressourcer
 • Vi afstemmer forventninger
 • Vi møder borgeren med venlighed og en venlig tone, også når der gives afslag
 • Vi er opmærksomme på vores fremtoning (kropssprog og påklædning)
 • Vi er opmærksomme på diskretion, når situationen kræver det

Kontakt os