Gruppeforløb

I gruppeforløb hos det faglige kompas samler vi unge, der har de samme udfordringer, og på mange områder kæmper med ens problemer. Det gør, at man kan spejle sig i hinanden, og føle sig mindre ensom i sine problemer, som rigtig mange unge gør. Gruppen kan bestå af unge med forskellige diagnoser som: angst, depression, stress eller andet. Hos os har vi overordentlig gode erfaringer med at blande børn og unge med forskellige typer udfordringer i vores grupper!

Det faglige kompas samarbejder også med frivillige foreninger. Igennem vores samarbejd med lokaleforeninger kan det faglige kompas tilbyde vores grupper forskellige aktiviteter, så som fodbold, badminton, basket, håndbold og gymnastik. (tilføjer billeder fra hallen hvor jeg sætter det hele op) Vores mål er at tilrettelægge et trygt, sundt og udviklende gruppeforløb, hvorved der etableres konstruktive relationer mellem såvel de voksne og de unge, som de unge imellem. Det faglige kompas lægger vægt på at anerkende og respektere den enkelte unges udviklingsniveau og potentialer ved formuleringen af kravene til gruppeforløbet.

Sådan ser et forløb ud hos det faglige kompas.

Vejen ind – samtale:

Sammen med den unge/forældrene eller en myndighedsperson tilbyder vi først en `for samtale`, så vi i fællesskab kan finde et skræddersyet tilbud til den unge og dermed finde ud af om tilbuddet til den unge er meningsgivende eller om der skal guides til noget andet. Når der bliver vurderet at målsætningerne med et gruppetilbud er nået, aftales der en tid for opstart på et gruppeforløb over 10 sessioner. Efter endt forløb bliver man tilbudt en afsluttende samtale. Forløbet er et struktureret gruppeforløb på sammenlagt 10 sessioner. Forløbet lægger vægt på 3 ting:

  1. Bliv klogere på din(e) udfordringer.
  2. Få strategier til at udfordre og håndtere din(e) problematik.
  3. At møde andre unge i din aldersgruppe, der også tumler med udfordringer i livet.