august 2, 2023 Admin

Mentorforløb (18-29år)

Mentoren kan hjælpe den unge med at mange forskellige opgaver. Hjælpen skal være med til at få den unge tilbage i skole eller arbejde. En mentor hjælper og støtter den unge, der har udfordringer i hverdagen, som gør, at den unge ikke kan arbejde eller gå i skole/uddannelse. Formålet med indsatsen er, at give den unge værktøjer til livet, hvor målet bla. er enten at få den unge i arbejde eller i uddannelse.

Mentorerne fra Det faglige kompas støtter borgeren med:

  • At planlægge og strukturere studiet eller dine jobmuligheder.
  • Støtte til at skabe struktur i eget hjem.
  • At skabe forbindelser til skolens ressourcer, fx lektiecafé, hjælpemidler og støtte til det faglige udfordringer.
  • At indgå i studie/uddannelsesmiljøet.
  • Konflikthåndtering og opbyggelse/vedligeholdelse af netværk.
  • Støtte omkring fremmøde og aktiv deltagelse i undervisningen eller arbejdet.
  • Øge borgerens selvværd og selvstændighed gennem samtaler og regelmæssig opfølgning.

Kontakten med din mentor kan ske på mange måder.

Man kan mødes løbende hjemme hos borgeren eller i forbindelse med en aktivitet. Under særlige omstændigheder kan kontakten også ske telefonisk eller på andre måder, som giver mening for borgeren. Det faglige kompas arbejder altid på at etablere en bæredygtigrelation med borgeren og herigennem bestræber vi os gunstigt, i forhold til at motivere borgeren til selv at tage ejerskab over forløbet. Antallet af støttetimer kan ændres, dog anbefaler Det faglige kompas, at mentor og borgeren mødes mindst 4-6 gange om måneden i minimum 3 måneders varighed.