Det faglige kompas

   Vejen til et bedre liv

Specialiseret i at løfte individuelle, og løsningsorienterede opgaver for udsatte børn, unge og familier
               

Vores mindset og værdigrundlag

Det er vigtigt i vores arbejde i Det faglige kompas, at vi møder borgeren præcis hvor denne er i sit liv, med respekt og værdighed. Det er borgeren, der er eksperten i sit eget liv. I Det Faglige Kompas har vi borgeren i centrum og arbejder ud fra at alle mennesker, skal have en mulighed for at udvikle sig og skabe en positiv forandring i sit liv. Hvert enkelt individ har individuelle forudsætninger for at nå sit mål og det er vigtigt for os at tilrettelægge et forløb, der passer til den enkelte borger.

Vi er brobyggere mellem den udsatte borger, samfundet og borgerens respektive kommune.

I Det faglige kompas sikrer vi/arbejder vi med at skabe en forudsigelig hverdag og god kontakt til borgeren, så vedkommende bliver tryg og får de bedste forudsætninger for at lykkes og udvikle sig, når livet bliver udfordrende. Vi tror på at tillid og tryghed mellem den fagprofessionelle og borgeren er vigtig for, at der kan skabes rum til forandring. Vi har erfaring med, at der er bedst mulighed for udvikling når der er et tværsektorielt samarbejde, samt et tæt samarbejde med de pårørende omkring borgeren.

Ved hjælp af vores netværk af fagpersoner, kan vi anvende lokalkendte, kvalificerede og omsorgsfulde ressource personer, som matcher den målgruppe vi ønsker at gøre en forskel for.

I Det faglige kompas har vi et bredt fagligt netværk af engagerede, kvalificerede og omsorgsfulde medarbejdere/fagpersoner, der matches ud fra den enkeltes behov. Vi bestræber os på, at medarbejderen er lokalkendt og tæt på borgeren.

 

Vi træder frem når andre træder tillbage.

Vores børn-menneskesyn:

Vores gennemgående opmærksomhed og tænkning, er altid medinddragelse. Dette omhandler det barn/ung eller familie vi sidder overfor. De er eksperter i eget liv og vi skal hjælpe dem tilbage på sporet – til deres nærmeste udviklingszone.

Vi tror på at alle kan noget. Alle har en ressource. Vi skal i en periode af deres liv vise dem hvad de er i stand til, med hjælp fra vores side. Vores dygtige medarbejdere skaber tillidsfulde og trykke rammer for de mennesker vi arbejder med, hvor der sikres den nødvendige omsorg, forståelse og sikkerhed. Vi er de fagpersoner, der skaber den fornødne udvikling.

Reference fra en borger:

“Jeg mødte første gang Jesper, fra det faglige kompas, da jeg gik i 5 klasse på Sdr. Park skolen i Ringsted. Han kom ind i mit liv, fordi at jeg ikke passede mit skole og der var en bekymring for min trivsel fra kommunens side. Jeg kom sjældent i skole og begge mine forældre drak, så de kunne ikke hjælpe mig. Han hjalp mig med at gøre hverdagen overskuelig og lyst til at stå op og komme ud af sengen. Jeg var nok ikke nem, men det lykkes, fordi han stod foran min dør hver morgen. Udover at støtte mig om morgen og i skolen, fik han godkendelse af kommunen til at tage mig med op i træningscenteret, hvor han trænede styrketræning med mig. Jeg har ADHD, så det hjalp at få brændt noget krudt af, samtidig gav det mig noget overskud og jeg blev i den periode gladere for mig selv da jeg så i spejlet.

Mit liv var stadig belastet – med druk og svigt.

Han har hjulpet mig gennem samtaler og guidning – samt den fysisk aktivitet givet mig en ro i hovedet og i min krop, selvom mit liv til tider var uoverskueligt – Jesper var der altid og ham kunne jeg regne med når mine forældre ikke magtede det. Efter mange år modtager jeg igen hjælp. Efter jeg er kommet ud af fængsel og ud på den anden side, efter et stofmisbrug efter jeg mistede min far, har jeg fået kontakt til Det faglige kompas. Vi mødes igen, hvor jeg får hjælp og støtte til at kunne overskue min hverdag. Jeg er blevet far og det kan være udfordrende at finde ud af, samtidig med tankemyldre i mit hoved. Vores samtaler giver mig plads samt mulighed til at sætte ord på følelser og frustrationer. Vi har sammen lagt en plan, for at skabe et rum hvor jeg også kan være Michael, med hvad der fylder for mig. Jeg går ture hver dag, hvor jeg kan få frisk luft og motion, som giver mig mere overskud til at være noget for dem derhjemme. Vores samtaler og samvær, giver mig troen på at jeg faktisk kan lykkes med noget i mit liv, selvom det kan være svært.”

Oversigt over vores tre faglige spidskompetencer:

Kontakt os hvis du har brug for hjælp eller søger job