juni 20, 2023 Admin

Æresrelaterede konflikter

Hos Det faglige kompas, møder vi personer på tværs af alder, køn, etnicitet, og religion, som oplever at være begrænsede i, at leve det liv de ønsker. I nogle familier, især familier med etnisk minoritetsbaggrund, forekommer der æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sådanne problemstillinger kan dels handle om et forsøg på at opretholde normer og praksisser fra oprindelseslande, dels handle om problemer i familier, der er belastede af såvel migrationens udfordringer, som ofte står i en marginaliseret position i Danmark.

Det er vigtigt at have blik for områdets kompleksitet og forholde sig sensitivt hertil. En respektfuld dialog er central, hvis man gerne vil forstå, hvorfor man i bestemte familier handler, som man gør. Hos Det faglige kompas menes det at: “For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han/hun/de – men dog vel først og fremmest forstå det, han/hun/de forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen dem slet ikke”.

Det faglige kompas tilbyder en helhedsorienteret indsats til unge kvinder, unge mænd og unge par, som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkeltes situation og personlige mål, samt med de unge som gruppe.