juni 20, 2023 Admin

Bostøtte

Sammen med borgeren og sagsbehandleren sætter Det Faglige Kompas mål og rammer for indsatsen. Ifølge §85 om bostøtte skal Kommunalbestyrelsen tilbyde støtte, omsorg, optræning og hjælp til borgere over 18 år, som har behov for dette. Det kan være borgere, som har betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har brug for denne bostøtte. Støtten kan bestå i alt fra hjælp til motion i eget hjem til økonomihåndtering eller hjælp til praktiske gøremål. Det Faglige Kompas tilbyder bostøtte i eget hjem, og borgerens livshistorie og behov er altid udgangspunkt for indsatsen og tilrettelæggelsen af forløbet. Med vores uovertrufne services tilbyder vi kvalitet og ordentlighed, når vi med høj faglighed sikrer støtte, omsorg for borgere, som har brug for det. Hos os tror vi på, at alle har ret til et godt liv, og det er det, Det Faglige Kompas er sat i verden for. Hvad er formålet med bostøtte?

Den specifikke borgers livshistorie er altid udgangspunktet for vores forløb. Det overordnede formål med vores indsats er, at borgeren udvikler eller som minimum fastholder sin hverdag, færdigheder og livskvalitet. Indsatsen har udgangspunkt i en konkret vurdering af borgerens behov og forudsætninger samt de opstillede handleplansmål. Vi planlægger forløbet med inddragelse af den enkeltes behov, interesser og ønsker. På den måde skaber vi tillid og sikrer, at borgeren både er motiveret og bevarer en værdig og meningsfuld hverdag. Hvem kan få bostøtte i eget hjem? Det kan fx være borgere som alle former for sociale udfordringer. Hos Det Faglige Kompas er vi specialiserede i de borgere, som har det allersværest. Hvad kan man få hjælp til, når man får bostøtte i eget hjem? Hjælpen tilrettelægges som tidligere nævnt altid efter den bestemte borger og vedkommendes behov og ressourcer i en handleplan. Helt konkret kan støtten være i form af hjælp til:

  • Genoptræning og motion i eget hjem
  • Kontakt til myndigheder, læge, psykiatrien mm.
  • Hverdagens gøremål, økonomiføring og struktur mm.
  • Støtte til praktiske gøremål
  • Samarbejder og møder, når borgeren har brug for at komme i kontakt