juli 2, 2023 Admin

”Kommunen har pligt til at tilbyde behandling til personer med et stofmisbrug. Den sociale stofmisbrugsbehandling varetages af kommunerne efter serviceloven s §§ 101 og 101 a.”

”Målet med den sociale stofmisbrugsbehandling er enten at bringe et stofmisbrug til ophør, at reducere eller stabilisere forbruget og/eller reducere skaderne af stofmisbruget. Indsatsen bør sigte mod at give borgeren en bedre social og personlig funktion med henblik på at højne livskvalitet og borgerens samlede funktionsniveau. Social behandling af stofmisbrug er en socialpædagogisk eller terapeutisk funderet indsats. Behandlingen kan have stor variation og forskellige grader af intensitet. Behandlingsintensiteten er bl.a. afhængig af omfanget og kompleksiteten af borgerens misbrug og de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for borgerens funktionsniveau”

I det faglige kompas har vi misbrugsbehandler ansat. Han taler af erfaring. Efter 4015 dage som clean, har vores vejleder et ønske om at hjælpe andre, som han selv blev hjulpet for mange år siden…. Via 12 trins trappen og samtaler i hjemmet, i naturen, over tlf. vil han skabe indsigt og forståelse….