juni 20, 2023 Admin

Efterværn har som hovedfokus at hjælpe den unge til at få en god start på voksenlivet med alt hvad det betyder af ansvar og forpligtelser. Det Faglige Kompas støtter den unge i en lang række af oksenlivets ansvarsområder: Uddannelse og arbejde, kontakt med jobcenter, økonomi, NemID og e-boks, boligsøgning og botræning m.m. Gennemgående for efterværnsindsatsen er, at den unge som myndig har fuld autonomi over eget liv, og derfor er det vores opgave at støtte og motivere og hjælpe den unge med at tage ansvar for sit voksenliv.

Ud over den praktiske støtte, så er det også en del af efterværnsindsatsen at have løbende samtaler med den unge om det, der er svært eller udfordrer. Det Faglige Kompas er der – som I alle vores andre indsatser – døgnberedskab, som kan kontaktes ved behov for hjælp Det Faglige Kompas`s efterværnsydelser indeholder:

  • Selvstændiggørelse i egen bolig
  • Almen daglig livsførelse
  • Budgetplanlægning
  • Fastholdelse i uddannelse
  • Fastholdelse i job
  • Støtte den unge i kontakt til det offentlige
  • Døgn kontakt