juli 2, 2023 Admin

Det faglige kompas har et tilbud hvor borgeren kan have en ekstra livline i form af en kvalificeret og kompetent medarbejder med en faglig baggrund, der kan i imødekomme borgerne, herunder barn/ung i præcis den udfordring der end måtte stå i. Via en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang kan der blive skabt forståelse og fundet midlertidige løsninger.  Efterfølgende dag kan der være en kort overlevering til sagsbehandler og muligt tilhørende journalskriv. Ligeledes kan der være en opfølgning med den gældende borger hvis dette ønskes.