juni 20, 2023 Admin

Akutanbringelse

Hos det Faglige Kompas, har man mulighed for hurtigt at iværksætte skræddersyet intensiv støtte. Støtten sammensættes, så den matcher kommunens vurderinger og den unges behov – herunder leverer vi også bidrag til en eventuel afdækning og afklaring af, hvilke tiltag der skal iværksættes fremadrettet. Iværksættelse af akutanbringelsen, kan opstartes med 1 dags varsel – alternativt samarbejdes der med kommune, familie og Det Faglige Kompas om iværksættelse af en sikkerhedsplan, indtil der er en afklaring af, hvor den unge skal anbringes akut.

Familien kan også have behov for en time-out, for bedre at bearbejde presserende akutte problemstillinger, uden at et eventuelt konfliktniveau eskaleres yderligere. Således kan den akutte anbringelse være en midlertidig løsning, der sikrer, at den unge ikke anbringes mere permanent, hvis det i time-out-perioden vurderes, at mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige til at støtte familien i at etablere gunstige rammer for barnets/den unges trivsel og udvikling.Der kan ligeledes være situationer, hvor det vurderes, at en sikkerhedsplan skal iværksættes i familien imens en afklaring vedrørende barnets/den unges muligheder for trivsel og udvikling udarbejdes. Det faglige kompas kan tilbyde at være en del af den sikkerhedsplan i form af intensiv tilstedeværelse i familien.