juli 2, 2023 Admin

Æresrelaterede konflikter /negativ socialkontrol

I nogle familier – især familier med etnisk minoritetsbaggrund – forekommer der æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sådanne problemstillinger kan dels handle om forsøg på at opretholde normer og praksisser fra oprindelseslande, dels handle om problemer i familier, der er belastede af såvel migrationens udfordringer som af en ofte marginaliseret position i Danmark.

Det er vigtigt at have blik for områdets kompleksitet og forholde sig sensitivt hertil. En respektfuld dialog er central, hvis man gerne vil forstå, hvorfor man i bestemte familier handler, som man gør.

For vi mener i Det Faglige Kompas at “for i Sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han/hun – men dog vel først og fremmest forstå det, han/hun forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham/hende slet ikke“.

Der kan bruges til at identificere, hvem der er udsat for fx æresrelaterede konflikter og kan have behov for hjælp, er en vigtig konklusion, at opbygning af tillid mellem fagpersonerne og de unge er af stor vigtighed. I forhold til det behandlende arbejde, hvor man er 1v1 med den unge, er det meget vigtigt, at man har indblik for de unge brugeres komplekse situation, hvor forholdet til familien ofte både er overordentligt vanskelig, men samtidig er af meget stor betydning 

Gruppebaseret behandling for børn/unge:

Man kan kategorisere problemskabende ungdomsgrupper ud fra forskellige risikofaktorer. Kategoriseringen gør det nemmere at planlægge forebyggende indsatser.

Undersøgelsen Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark tegner et nuanceret billede af unge, der hænger ud i grupper. Undersøgelsen inddeler ungdomsgrupperne i tre:

  • Bekymrende vennegrupper
  • Territorielle grupper
  • Kriminelle ungdomsgrupper.

Undersøgelsens risikoindikatorer bruges til at genkende det uroskabende og kriminelle potentiale ved en gruppe, og det gør det nemmere at vurdere gruppernes risiko for at blive meget kriminelle. Undersøgelsen peger også på en række virksomme indsatser, der spænder fra helt tidlige indsatser i forbindelse med graviditet og fødsel til exit-programmer over for bandemedlemmer. Der er desuden fokus på gruppeindsatser, hvor man arbejder med de unge i gruppesammenhæng.

Undersøgelsen viser, at gruppesamtaler med de unges familier er et af de redskaber, de lokale praktikere nævner som indsats over for problemskabende ungdomsgrupper.

Unge i alderen 12 – 17 år, der finder sammen om rusmidler. De socialiserer på gaden og i offentligheden, men uden at have et særligt område.

Territorielle, uroskabende ungdomsgrupper

Unge i alderen 13 – 23 år. De er altid knyttet til et geografisk område (boligområde, kvarter eller bydel) og kender typisk hinanden fra opvækst samme sted.

Kriminelle ungdomsgrupper

Ligner de territorielle, uroskabende ungdomsgrupper, men adskiller sig ved at have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og bandemiljøet og i forlængelse heraf begå mere alvorlig kriminalitet.

Risikoindikatorer kan bruges til at genkende og vurdere det uroskabende og kriminelle potentiale ved en gruppe:

  • Hvor alvorlig kriminalitet, de unge i gruppen begår?
  • Hvor tætte relationer, de unge har til voksne kriminelle?
  • Hvor stærkt tilhørsforhold og territoriel hævdelse, de unge har til området?
  • Hvor mange ‘støtter’ de unge kan mobilisere i tilfælde af en konflikt med andre gruppe?

Hos Det Faglige Kompas tilbyder vi gruppeforløb for dig, som har sociale udfordringer i livet. Gruppen kan derved bestå af unge med forskellige diagnoser/sociale udfordringer som: angst, depression, stress eller andet.

Gruppen foregår i et trygt og støttende fællesskab, hvor du møder andre unge med andre eller lignende udfordringer. Fælles for jer alle er genkendeligheden i at opleve udfordringer i deres hverdag. Du bliver en del af et inkluderende fællesskab hvor der er andre der ved hvordan det kan være at være dig, med det du har med dig i din rygsæk.

Der skabes let et særligt stærkt støttende miljø i vores ungegrupper, og vi har rigtig god erfaring med netop vores ungegruppe.

Sådan ser et forløb ud:

Forløbet er et struktureret gruppeforløb på sammenlagt 10 sessioner.

Forløbet lægger vægt på 3 ting:

  1. Bliv klogere på din problematik. (Fx angst, depression eller andre former udfordringer,)
  2. Få strategier til at udfordre og håndtere din problematik.
  3. At møde andre unge i din aldersgruppe, der også tumler med psykiske udfordringer i livet.

Igennem disse tre punkter sikres det, at du går fra forløbet bedre rustet til et liv, hvor din problematik ikke får lov til at styre. Derudover vil der fra vores side blive lagt stor vægt på, at du føler dig taget seriøst og godt tilpas i gruppen, så du hver gang oplever, at det er rart at komme.

Du får som deltager desuden en mappe, som vi løbende tilpasser med værktøjer og strategier, der er skræddersyet til netop din problematik samt nogle generelle værktøjer og informationer omkring forløbet.

OBS: Der opstartes gruppe løbende og ved nok tilmeldinger.