juli 2, 2023 Admin

Kontaktperson / Mentorforløb

Med en kontaktpersonsordning hus osmatcher vi den/det enkelte barn/ung, for at få den bedste forudsætning for en gensidige god relation og dermed et fundament for det videre samarbejde. Hos os, sikre vi at kontaktpersonen har relevant faglighed, bred erfarings potefolie og en robust og kompetente egenskaber.

Vi sikrer dig/jer at kontaktpersonen er fagligt kompetent til at arbejde med de udfordringer som barnet/ den unge har med sig i sit habitus. Du/I får tilknyttet en børn/unge konsulent som er den gennemgående stabile støtte og vejleder igennem hele processen.

 Hos Det faglige kompas tilbyder vi kontaktpersoner til børn og unge, som har behov for vejledning, støtte og stabil voksenkontakt i deres hverdag.
Kontaktpersonen kan være i tæt dialog med forældre eller nærmeste omsorgsperson og støtter også op om forældrekompetencen – der hvor det giver mening.

Indsatsen har til formål, at støtte og danne relation med et barn/en ung, der i sin familiesituation er uden tilstrækkelig støtte og struktur til at sikre en positiv udvikling og trivsel.

Den vedholdende kontakt i indsatsen understøtter barnet/ den unge i den positive udvikling, og har fokus på det enkelte barns/unges sundhed og trivsel.

En kontaktperson hos Det faglige kompas agerer som positiv rollemodel og støtter blandt andet barnet eller den unge i at:

  • Socialpædagogisk udviklingsarbejde med børn og unge med social angst og diagnoser
  • Sikre børn og unge en god tilknytning til skole og uddannelse ved tværfagligt samarbejde
  • Støtte til at barnet/den unge kommer op om morgenen
  • Støtte til at deltage i samtaler hos myndigheder, misbrugskonsulent, tandlæge, læge mm.
  • Støtte til og hjælp med at skabe sunde og bæredygtige relationer
  • Støtte til bo træning i tilfælde, hvor den unge skal bo alene
  • Støtte til unges afklaring af uddannelsesmæssige fremtid
  • Statusmøder, netværksmøder og lignende
  • Hjælp til jobsøgning/læreplads/praktikplads
 • passe job eller skole
 • afklare valg af uddannelse og ønsker om fremtiden
 • komme op om morgenen
 • deltage i samtaler på skoler, klubber, myndighed, misbrugskonsulent, tandlæge, læge og andet