september 22, 2023 Admin

Familiebehandling

Det faglige kompas tilrettelægger familiebehandlingen ud fra familiens særlige behov med udgangspunkt i barnet/ børnene. Familiebehandling kan omhandle både psykiatriske diagnoser, skolevægring, fysisk og psykisk vold, traumatiske oplevelser, eller kriminalitet og misbrug, hos barnet, den unge eller forældrene. Der vil være fokus på afdækning af børnenes manglende udviklingsområder, samspillet i familien og hvilke udfordringer og områder som kræver akut støtte og opmærksomhed. Familiebehandlingen har altså til formål at understøtte og udvikle struktur og samspil i familien med henblik på, at barnet/unge og familien udvikler sig i en positiv retning. Der vil være fokus på at fremme tilknytningsprocesser mellem børn og forældre og derigennem styrke børnenes sociale og følelsesmæssige kompetencer. Det tilstræbes at støtte forældrene i at afstemme sig med barnets og den unges indre oplevelser og følelser, samt støtte børnene/den unge i at tage imod forældrenes invitation til kontakt og samspil. Det faglige kompas har stor erfaring med familier i alle samfundslag-og former for sociale udfordringer. Vi har særligt fokus på barnet/ børnenes muligheder for opbygning af kompetencer til at kunne agere ligeværdigt med jævnaldrende, samt at fremme forældrenes og børnenes trivsel og psykiske tilstand og støtte dem i selvstændiggørelse. Ved at yde hjælp og støtte så tidligt som muligt i en sårbar familie, er chancen for at få familien i god trivsel og udvikling størst, og kan i sidste ende forbygge eventuelle anbringelser af børn uden for hjemmet. Familiebehandlerne hos det faglige kompas tilpasser sig de tider i døgnet hvor familien kan og har brug for det, og kan starte en indsats op fra dag til anden.