september 28, 2023 Admin

Samtaleforløb (10 samtaler)

I Det faglige kompas, løfter vi samtaleforløb op til 10 samtaler. Dette kan være afklaringssamtaler, men også forældresparringsforløb, der medvirker til at udfordringer i familien kan bremses og udvikling kan iværksættes. Forløbet kan også skræddersyes som et afklarende forløb, ift. om der er behov for yderligere tiltag i/for familien. Ved brug af den systemiske narrative tilgang, vejledes og guides familien tættere på deres ønskede fremtid. Gennem samtaler med vores kvalificerede medarbejdere, vil forløbet være en forbyggende indsats, som støtter håbet om forandring i familien, og dermed understøtter sikringen af trivslen for børnene i familien. Ligeledes nedbringes konfliktniveauet og bekymringen i miljø i hjemmet, for forældrene bliver aktive i forløbet med og om deres børn.